Andrzej Łopacki nowym Prezesem Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

Andrzej Łopacki nowym Prezesem Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. Andrzej Łopacki jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą w Wyżej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Karierę zawodową związał głównie z Firmą Cukierniczą „Solidarność”., gdzie w latach 1983 – 2013 r. zajmował stanowisko dyrektora zakładów produkcyjnych w Kraśniku i Lublinie. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Firmy Cukierniczej „Solidarność”. W okresie 2015-2018 zajmował stanowisko Kierownika Produkcji w Fabryce Cukierków „Pszczółka”. Prowadził uruchamianie nowatorskich linii technologicznych, często unikatowych w branży cukierniczej.
Od czerwca 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.