Fabryka Cukierków ,,Pszczółka” w ,,Polskim Kompasie”.

 

 

Na łamach „Polskiego Kompasu” wydawanego przez redakcję ekonomiczną
Grupy Medialnej Fratria, co roku znajdują miejsce publikacje
przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane
w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów,
analityków i dziennikarzy ekonomicznych.

W tegorocznej publikacji, liczącej ponad 350 stron, znalazło się 113
tekstów napisanych przez 107 autorów, m.in. przez Prezesa Rady
Ministrów, wicepremierów, ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu,
prezesów i wiceprezesów urzędów centralnych, w tym NBP i Komisji
Nadzoru Finansowego, członków Rady Polityki Pieniężnej, prezesów,
wiceprezesów i szefów rad nadzorczych największych polskich firm
państwowych i prywatnych. Do grona autorów dołączył Prezes Fabryki
Cukierków Pszczółka, Robert Rudnicki, który podzielił się wiedzą na
temat branży spożywczej.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafia do
najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a
także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki
instytucji i przedsiębiorstw.

Laureatem tegorocznej nagrody Polski Kompas 2019 został minister
finansów oraz inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Wyróżnienie
specjalne otrzymał ministra ds. pomocy humanitarnej, Michał Woś.

„Polski Kompas” co roku prezentuje najnowsze dane finansowo –
gospodarcze jak również stanowi podsumowanie sukcesów ubiegłego roku.

Wyróżniono też firmy, które szczególnie angażują się na rzecz
społecznej odpowiedzialności biznesu: Grupę Energa, KGHM Polska Miedz,
SGB Bank SA, Totalizator Sportowy Sp. Zo.o.