FC „Pszczółka” i Uniwersytet Przyrodniczy razem dla pszczół dziko żyjących

Fabryka Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, dotyczącą ochrony pszczół dziko żyjących. Porozumienie, które podpisane zostało między tymi instytucjami, zakłada m.in. wspólnie działania na rzecz rozwoju postaw proekologicznych. W ramach pierwszego etapu współpracy, wybranym szkołom na terenie Lublina zostaną przekazane specjalne hotele dla pszczół. Odbędą się także zajęcia edukacyjno-warsztatowe skierowane do najmłodszych.

– Zdecydowaliśmy się na zaangażowanie w pomoc na rzecz pszczół dziko żyjących ze względu na ich ogromne znaczenie dla przyrody i życia człowieka. Wiemy też, jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw dotyczących ekologii i propagowanie prawidłowych zachowań, zwłaszcza u dzieci. Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać tę ideę i wspólnie zrobić coś dla naszego środowiska  – powiedział Leszek Wertejuk, prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.

Ochroną zostaną objęte dziko żyjące pszczoły – murarki ogrodowe. Hotele, które zostaną przekazane szkołom, zapewnią schronienie tym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń w miastach. Wewnątrz domku znajdą się puste łodygi trzciny, które będą zasiedlane przez owady.

Domki zostaną ustawione na terenie wskazanym przez szkoły, z którymi współpracować będzie FC „Pszczółka” oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Owady żyją samotnie, mają zredukowane żądło i są łagodne, dlatego nie stanowią zagrożenia dla osób, przebywających w pobliżu tych pszczelich hoteli.

– Wiemy jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i działania w tym zakresie, stąd pomysł zaangażowania się we współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Jesteśmy przekonani, że ta akcja spotka się z dużym zainteresowaniem – mówi Aleksander Batorski, dyrektor handlowy Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o.

W ramach działań edukacyjnych, Aleksandra Łoś i Michał Schulz pod kierunkiem dr hab. Anety Stracheckiej z Uniwersytetu Przyrodniczego przeprowadzą także zajęcia edukacyjno-warsztatowe, podczas których uczniowie z lubelskich szkół dowiedzą się, dlaczego pszczoły i ich praca jest tak ważna dla ludzi i środowiska. Poznają także ciekawostki, dotyczące życia pszczół, a także nauczą się jak, w prosty sposób, każdy własnoręcznie w domu może wykonać taki hotel dla owadów dziko żyjących.

Pod koniec marca, domki dla pszczół zostaną ustawione na terenie: Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi, Szkoły Podstawowej nr 38 im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich, V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Szkoły Podstawowej nr 42 im. K. Gałczyńskiego.

Pszczele hotele znajdą się także na terenie nowej fabryki cukierków, w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie.

Oprócz działalności proekologicznej, w ramach porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym, studenci, przy pisaniu prac dyplomowych, będą także mogli korzystać z materiałów i technologii, którą w produkcji wykorzystuje Fabryka Cukierków „Pszczółka”. Dodatkowo, „Pszczółka” umożliwi realizację staży i praktyk zawodowych studentów na terenie fabryki.

Liczba pszczół, także tych dziko żyjących, zmniejsza się z roku na rok. Owady wymierają na skutek m.in. chemizacji rolnictwa, niszczenia ich siedlisk, zmiany klimatu, czy też chorób. Jak podaje Green Peace, aż 1/3 produktów, które je człowiek, wymaga zapylenia przez owady. W samej Europie aż 4000 odmian warzyw zależy od pracy owadów zapylających. Dlatego nagłaśnianie tego tematu oraz ochrona pszczół jest bardzo ważna.

…..

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. to firma z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem. Oferuje około 50 rodzajów cukierków: karmelków nadziewanych, twardych, musujących, a także oblewanych czekoladą. Cukierki z „Pszczółki”, takie jak „Jogusie”, „Musss”, czy „Kukułki”, są od lat znane konsumentom w całym kraju i za granicą. Obecnie Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność i wkrótce otworzy nowy zakład produkcyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.

 

……