„Pszczółka” Laureatem w Plebiscycie Setka Kuriera 2019r. Ranking najlepszych firm Lubelszczyzny.

„Pszczółka” Laureatem w Plebiscycie Setka Kuriera 2019r. Ranking najlepszych firm Lubelszczyzny.

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. została laureatem w Plebiscycie Setka Kuriera 2019 r. w kategorii Ekologia. Nagroda została przyznana za kształtowanie proekologicznych postaw oraz inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół dziko żyjących.

Kurier Lubelski co roku nagradza najlepsze firmy Lubelszczyzny „Setka Kuriera”, które poprzez swoją działalność wyróżniają się na tle całego województwa. Firmy, bez których nie odbyłoby się wiele wydarzeń w kulturze i sporcie, przedsiębiorstwa promujące proekologiczne postawy.

Fot. Łukasz Kaczanowski