„Pszczółka” wspiera rodaków na Ukrainie

Fabryka Cukierków „Pszczółka” wsparła akcję „Kresowa Paczka”. Paczki ze słodyczami zostały przekazane najbardziej potrzebującym polskim rodzinom żyjącym na Wołyniu, oraz Ukraińcom pomagającym w porządkowaniu polskich miejsc pamięci narodowej.

Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy z Puław wraz z Zarządem Osiedla Kilińskiego, działającym pod patronatem Marty Pfeifer, Radnej Rady Miasta Zamościa, już po raz trzeci zorganizowało akcję „Kresowa Paczka”. Organizatorzy zbiórki przyjmowali dary w postaci: słodyczy, produktów chemii gospodarczej, środków opatrunkowych, trwałych artykułów żywnościowych i zabawek.

Dary, które udało się zebrać w ramach „Kresowej Paczki” zostały przekazane w czasie opłatkowych spotkań osobom mieszkającym na Wołyniu, m.in. w Kowlu, Równem, Łucku. Wolontariusze stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy dostarczyli ”Kresowe paczki” wprost do rąk najbardziej potrzebujących rodaków.