Zaproszenie do składania ofert w trybie Negocjacji nieograniczonych w postępowaniu na „Zakup chillera do temperówek na linii pralinowej Aasted Maxi 620”