Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z załącznikami