Zaproszenie do składania ofert w trybie nieograniczonego konkursu ofert w postępowaniu na zakup sprzętu do diagnostyki systemów automatyki.