Zaproszenie do składania ofert w trybie Negocjacji nieograniczonych w postępowaniu na „Zakup laminarki masy karmelowej do linii MiGaP”