Zaproszenie do składania ofert w trybie Negocjacji nieograniczonych w postępowaniu na „Zakup agregatu chłodniczego wraz z instalacją do chłodzenia karmelków na liniach MiGaP”.